top of page

ניהול פיננסי והשכרות שטחים

אחד מעמודי התווך של תחום הנדל״ן הוא ניהול ותכנון פיננסי חכם. שירות זה נמנה על שירותיה של חברת ליונאל וכולל בניית תוכנית עסקית לנכס, תחזית ההכנסות וההוצאות העתידיות וניהול פיננסי שוטף של הסכמי השכירות בפועל.

 

ניהול פיננסי חכם

ההשפעה של ניהול פיננסי חכם היא לא רק לטווח הקרוב, אלא גם לטווח הרחוק.
במהלך בניית התוכנית הפיננסית יילקחו בחשבון מספר גורמים:

1. ההכנסות הצפויות מהשטחים המושכרים בנכס
2. ההוצאות הצפויות: ארנונה, ניהול ותחזוקה וכו'

3. מיקסום ההכנסות מחד והחיסכון בהוצאות מאידך

4. דו"ח רווחים והפסדים צפויים

5. חיסכון באנרגיה ושימוש באנרגיה ירוקה


חברת ליונאל מתחייבת לבנות עבורכם את תוכנית הניהול הפיננסי המתאימה ביותר לנכס שלכם, שתתיחס לאיכויות ולתכונות של הנכס, תאריך את חיי הנכס שלכם, תמנע את שחיקתו ותעודד חיסכון לטווח הרחוק.

 

תוכנית עסקית מותאמת לנכס

בניית תוכנית עסקית המותאמת לנכס הכרחית לניהול פיננסי חכם ומעלה את סיכויי ההצלחה העסקית של הנכס. התוכנית צריכה לכלול את פירוט ההכנסות וההוצאות השוטפות של הנכס ואת שיעור ההוצאות הבלתי צפויות.

רמת המקצועיות הגבוהה והניסיון העשיר של חברת ליונאל יסייעו לכם לבנות תוכנית עסקית מיטבית לנכס שלכם.

 

השכרת שטחים

שירותיה של חברת ליונאל יסייעו לכם בין אם אתם שוכרים שטח או משכירים אותו.

שירות לשוכרים - חברת ליונאל תוודא עבורכם, שהשטח במצב טוב, תוחזק כראוי ומוכן לשרת את צרכי החברה שלכם כראוי.

שירות למשכירים  - חברת ליונאל תדאג עבורכם לגביית תשלום השכירות בזמן ותבחר עבורכם את השוכרים המתאימים ביותר לנכס.

 

אנשים רבים נרתעים מהמושגים "ניהול פיננסי", "השכרת שטחים" ו"תוכנית עסקית", משום שהם נשמעים להם מסובכים. ליונאל היא חברה מקצועית בעלת ניסיון עשיר, ואתם יכולים להיות סמוכים, בטוחים ורגועים, שהנכס שלכם ינוהל על ידה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

bottom of page